web analytics

Artsobservasjoner sommerfugler

 

 neslesommerfugl
punkttigerspinner  30.05.2008
 vårfrostmåler  05.04.2016
 dagpåfugløye  28.04.2014
 furusvermer  28.05.2014