web analytics

Historie

Bildet er sansynligvis tatt fra stillaset på Bjellandbakken ca. 1930 av Ivar Rui.

Bildet er sansynligvis tatt fra stillaset på Bjellandbakken ca. 1930 av Ivar Rui.

 

I Sem og Slagen bygdebok finnes mye informasjon om brukene på Manum:

Manum – Sem og Slagen bygdebok – gårdshistorie – første bind

 

Bjellandbakken

Bjellandbakken

15.000 tilskuere var samlet på Manumjordene og så landsrennet i Bjellandbakken i 1937. Foto: Sem Idrettsforening.

Bjellandbakken var en hoppbakke i Sem ved Tønsberg. Bakken var eid av Sem IF og Tønsberg Turn. Sem IF som ble stiftet i 1921, kjøpte i 1922 et område på Bjelland av Teodor Mathisen. Bakken stod ferdig i 1923 og åpningsrennet ble arrangert 18.mars samme år. I 1931 ble Sem IF og Tønsberg Turn enige om at TT skulle gå inn som medeier.

TT ble tildelt hovedlandsrennet (NM) for 1937 og bakken ble ombygd. Sommeren og høsten 1936 ble det bygd tribuner, overgangen ble utbedret, unnarennet planert og stillaset ble utvidet til 24,5 meters høyde. I prøverennet 17. januar 1937 ble bakkerekorden forbedret flere ganger, sist av Hilmar Myhra med 62,5 meter. Som med så mange tidligere vintrer var det ustabile snøforhold. Men en uke før mesterskapet kom det så mye snø at medlemmer av Sem IF måtte hjelpe TT med å preparere bakken. Rennet ble sett av 15 000 tilskuere. Ny bakkerekord ble satt av Terje Glesaasen med 68 meter. Bakken ble FIS sertifisert i 1938, men et internasjonalt renn ble avlyst samme år på grunn av snømangel. Bakken forfalt under 2. verdenskrig men ble restaurert og gjenåpnet med landsrenn i 1950. Dette NM ble arrangert av Sem IF og TT i fellesskap.

Sem IF arrangerte hopprenn i Bjellandbakken for siste gang i 1957. Da vant Kjell Kopstad med tangering av bakkerekorden på 68 meter. Lite snø i årene som fulgte gjorde at bakken ble stående ubrukt og senere revet.

Grunnen der stillaset og unnarennet var hørte opprinnelig til Bjelland men ble solgt og lagt til en av Manumgårdene (45/3)