web analytics

Nymfesommerfugler

AdmiralAdmiral_2

Admiral

Vanessa atalanta

Vingespenn ca. 6 cm. Admiralen kan ikke overvintre i Norge, fordi vinteren er for kald. Men den blir regel-messig, mellom mai og oktober,

observert i alle norske landsdeler.Den immigrerer sørfra på våren, og legger egg i Norge, på sin vandring nordover. Utpå sensommeren klekkes andre-generasjonen, som for en stor del er klekt i Norge.