web analytics

Artsobservasjoner fugler

Følgende arter er vanlige og blir observert daglig eller ukentlig og vil ikke bli tatt med i registreringene :
Standfugler: fugler som har tilhold i omtrent samme området hele året.
Spurvefugler: gulspurv, pilfink
Finker: grønnfink, grønnsisik, bokfink, bjørkefink, dompap, kjernebiter
Kråkefugler: skjære, nøtteskrike, kråke, ravn
Trostefugler: svarttrost, måltrost, rødstrupe
Spetter: flaggspett, svartspett
Rovfugler: spurvehauk, musvåk
Andre: ringdue, grågås
Trekkfugler: fugler som trekker i retning ekvator på vinterstid: For de vanlige trekkfuglene blir det registrert 1. observasjon hvert år. For arter som er mindre vanlige på Manum blir alle observasjoner registrert.
Hornugle  23.11.2016  1. ind. Manum
Hønsehauk  01.10.2016  1. ind. Manumåsen
 Sivhauk  26.08.2016  2. ind. Manum
 Grå fluesnapper  26.08.2016   1. ind. Hasseltorp
 Glente  24.08.2016  1. ind. Hasseltorp og Manumåsen syd
 myrhauk  28.05.2016  1. ind. Manum
 svarthvit  fluesnapper  17.05.2016  1 ind. Hasseltorp
 fiskemåke  07.05.2016  ca. 30 ind. Hasseltorp – Nedre Bjelland
 vendehals  07.05.2016  Hasseltorp
 steinskvett  07.05.2016  1 ind. mellom Manum og Nedre Bjelland
 låvesvale  03.05.2016  4 ind Hasseltorp / Nedre Bjelland
 tårnfalk  02.05.2016  1 ind.. nord på Manum
 jordugle  01.05.2016  2 ind. nord på Manum
 gransanger  27.04.2016  1 ind. Rothogget, nord på Manumåsen
 løvsanger  27.04.2016  1. ind.Hasseltorp
 munk  27.04.2016   1 ind. (hann)Hasseltorp
 jernspurv  08.04.2016   1 ind. Hasseltorp
 stillits  08.04.2016   4 ind. Hasseltorp
 linerle  05.04.2016   1 ind. (hann) Hasseltorp
 stær  26.03.2016   6 ind. Hasseltorp / Nedre Bjelland
 varsler  18.02.2016  1 ind. Hasseltorp
 fuglekonge  15.11.2015  3 ind. Rothogget, nord på Manumåsen
 munk  06.08.2015  1 ind. hunn, Hasseltorp
 ringtrost  02.06.2013  1 hunn, Hasseltorp
 22.04.2013  1 hann, Manum
 fiskeørn  10.08.2014  3 ind. over Manumsåsen
 hornugle   06.03.2013  2 ind. Hasseltorp, Manum
 børringevåk  19.09.2013  1 ind. lys variant av musvåk , 1. stk Rothogget, Manum.
 spurveugle  05.10.2010   1 ind.Hasseltorp, Manum
 hvitryggspett  fram til ca 1972   2 par. Den delen av Manumskogen der de holdt til ble    brutt opp til dyrket mark og hvitryggspettene forsvant
 hærfugl  mai 1969   1 død fugl funnet nord på Manumsåsen
  snøgås  30.4.1968  3 stk. i flukt over søndre del av Manumsåsen

Observasjonene er gjort på de 3 Manumgårdene og en begrenset del av tilstøtende område på Bjellandåsen og Aker Gård. Observasjoner gjort i naturreservatene Ilenede og Akersvannet er ikke tatt med.