web analytics
skip to Main Content

 

ekorn

Ekorn – Bestanden var mye større for 30-40 år siden. Nedgangen skyldes sannsynligvis at ekornet er et byttedyr for måren som har øket i antall. Det er en god del eik og hassel så mattilgangen er god nok for en langt større bestand enn vi har i dag.

rådyrbukk

Rådyret er vårt minste hjortedyr. Selv om bestanden på Manum er gått tilbake er det ikke uvanlig å møte på ett eller flere dyr. Det er nå 5 dyr som holder til fast i Manumskogen. Snørike vintre og rev er den viktigste årsaken til bestandsnedgangen. Reven tar kalver om våren og Gaupa er også innom og tar ett og annet dyr. På 60-tallet var rådyrbestanden på Manum stor. Vinteren 1965 ble det talt en flokk på 25 dyr.

 

Back To Top