web analytics

Manum 45/1

 

Manum-ca-1930

Manum. 45/1. Bildet er fra ca. 1930
Vi ser fra høyre: våningshus, driftsbygning og lengst til venstre vognskjul.
Byggningen som skimtes i skogen er ei lintjone tilhørende Manum 45/3